Vejlederuddannelse

Et dannelses- og uddannelsesforløb for dig, som har et nært Gudsforhold og en kristen praksis, og som ønsker også at følge andre på deres livs- og trosvej igennem Åndelig Vejledning og Medvandring.

Indhold: Den ignatianske spiritualitet og de ignatianske vejledningsprincipper er grundstammen. Men der vil også være udblik til både Martin Luther og mystikkerne.

Træning: Du kommer i mesterlære på små hold, hvor du trænes i at give åndelig vejledning 6 x 2 timer i løbet af vinterhalvåret.

Egen vejledning: Imellem hver træningsgang vil du selv modtage personlig, åndelig vejledning.

Eksternatkurser: Hver sommer deltager du i et kursusmodul på Peterstiftelsen Retreatskole for åndelige vejledere.
Eet af årene erstattes dette af egen 30 dages retræte, som kan gennemføres i tre moduler á 10 dage.

Åndelig Medvandring: Så længe du er under uddannelse deltager du gratis i Åndelig Medvandring som aspirant.

Omfang: Du binder dig kun til ét år ad gangen.
I løbet af fire år vil du have været pensum igennem.
Du vil herefter fortsat blive tilbudt efteruddannelse på Solåsens Retreatskole.

Pris: 2.990 pr. år + eksternatkursus

Træning 2018-19:
Onsdag den 26. september 2018
Fredag den 26. oktober 2018
Mandag den 26. november 2018
Mandag den 25. februar 2019
Tirsdag den 26. marts 2019
Tirsdag den 23. april 2019

Alle dage 18.00-20.00.
Træningen foregår i
Bryggens Galleri & Atelier, Njalsgade 1, Islands Brygge, Kbh. S

Personlige samtaler aftales individuelt.

 

Tilmelding eller spørgsmål til sæson 2019-20: